Elhivatottság Szakértelem egy kézben

Elhivatottság és szakértelem egy kézben.

Budapesten, a kormányzati negyedben található Irodánkat dr. Szalai Adrienn Ügyvéd alapította. A jog számos területén kínálunk komplex megoldásokat hazai és külföldi Ügyfelek számára, állandó illetve eseti jelleggel, átfogó projektektől az egyedi jogügyletekig egyaránt.

Célunk, hogy Irodánk biztos pont legyen a jogi tanácsadást igénybe vevő Ügyfeleink részére.

  • Többéves komplex szakmai tapasztalat
  • Fiatalos lendület, rugalmasság
  • Ügyfelek iránti feltétlen lojalitás
  • Kiváló technikai háttér
  • Patinás környezetben lévő iroda a Parlament szomszédságában

Az írott törvény mögött van egy másik, íratlan, s annak is igazságot kell szolgáltatni.

Márai Sándor

Szakterületeink

A Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda áll az Ön rendelkezésére az alábbi szolgáltatásokkal:

  Ingatlanjog

Irodánk magas színvonalú jogi szolgáltatást nyújt ingatlan értékesítéshez kapcsolódó, illetve helyiségbérleti szerződések szerkesztése, véleményezése tárgyában. Kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk ingatlanhoz kapcsolódó jogi átvilágításokban és ingatlanjogi perekben.

  Agrárjog

Az elmúlt években munkákkal nagyban hozzájárultunk a magyar agrárium stratégiai versenyképességének növeléséhez azáltal, hogy a magyar gazdáknak nyújtunk országszerte jogi képviseletet termőföld értékesítéséhez és hasznosításához, illetve egyéb agrártevékenységet érintő jogi kérdésekben. Az egyes állami földterületek értékesítésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés lebonyolításában Irodánk egyedülálló szakmai és gyakorlati tapasztalatra tett szert.

  Gazdasági Büntetőjog

Irodánk több éves védői és sértetti képviselői tevékenységének köszönhetően rutinos gyakorlattal és megfelelő tapasztalattal rendelkezik gazdasági büntetőügyekben, gyors és eredményes jogi segítséget tudunk nyújtani magánszemélyeknek és vállalatoknak.

  Okiratszerkesztés

A hatályos jogszabályoknak megfelelően vállalja Irodánk, az Ügyfelünk által célzott joghatás kiváltására alkalmas okiratok, szerződések szerkesztését és azok véleményezését gyors határidővel.

  Gazdasági - Társasági Jog

Gazdasági társaságok alapításához és a változásbejegyzési eljárások során szükséges dokumentumokat a jogszabályok és az adott társaság érdekeinek megfelelően előkészítjük és Ügyfeleinket az illetékes Cégbíróság előtt az eljárás során képviseljük.

A gazdasági társaságokat képviseljük esetleges csőd-, felszámolási eljárás során, mind az adósi, mind a hitelezői oldalon.

Gazdasági társaságok működése során felmerülő jogvitákban hatékony segítséget tudunk nyújtani esetleges tagok között vagy munkavállalóval történő megállapodás vagy jogvita során.

  Szellemi Alkotások Joga, Védjegy

Szellemi tulajdon jogi oltalmát illetően jogi tanácsadást nyújtunk, képviseljük Ügyfeleinket a lajstromozási, bejegyzési eljárások és hasznosítás során. A szellemi tulajdonhoz fűződő személyi és vagyoni jogok érvényesítése, esetleg azok sérelme esetén polgári és büntetőeljárásban segítjük Ügyfeleink érdekeinek teljes körű képviseletét.

  Követeléskezelés

Jogszerű követelések érvényesítése érdekében Irodánk a fizetési felszólítástól a fizetési meghagyásos, peres és nemperes eljáráson át a végrehajtási eljárás lezárásáig az eljárás bármely, vagy teljes szakaszában képviseli Ügyfeleit.

  Jogi Tanácsadás

Tanácsadásunk során a jogi kérdésekkel kapcsolatban, a tényállás feltérképezését követően Ügyfeleinknek tájékoztatást nyújtunk, és felvázoljuk a jogszerű további lehetőségeket, szükség esetén képviseljük hatósági, polgári peres, nemperes illetve büntető eljárásokban és peren kívüli egyezségkötés során.

Irodánk számos ügyvédi irodával szoros együttműködésben is tevékenykedik, így szükség esetén más szakterületek jogi szakértőit, vagy nagyobb létszámú jogász csapat bevonását is rövid időn belül lehetővé tudjuk tenni.

Úgy tanítottak, hogy minden veszély ellen van fegyver. S a leghatalmasabb a jog és a lelkiismeret.

Márai Sándor

Munkatársaink

Ügyvédi Irodánk alapító tagjára és vezetőjére, dr. Szalai Adrienn Ügyvédre jellemző az innovatív problémamegoldás, ügyfélközpontúság, valamint magas színvonalú, személyre szabott jogi szolgáltatások nyújtása, az egyedi személyes ügyektől, akár több száz fő koordinálást és vezetését igénylő feladatokig magyar, angol és német nyelven egyaránt.

DR. SZALAI Adrienn

DR. SZALAI Adrienn

Ügyvéd

Dr. Szalai Adrienn a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végzett summa cum laude minősítéssel 2008-ban. Ezt követően szintén kiváló minősítéssel szerzett szakjogászi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, mint gazdasági büntető szakjogász. Továbbá a Cambridge University jogi fakultációjának két éves képzését követően európai jogi szakjogászi minősítést szerzett.

HAJNAL Szilvia

HAJNAL Szilvia

Jogi Referens

Az Iroda hatékony és zökkenőmentes működéséhez szükséges teljes körű jogi asszisztenciát és az irodavezetői feladatok ellátását végzi.

DR. MÉSZÁROS Márk

DR. MÉSZÁROS Márk

Ügyvédjelölt

Eddigi tapasztalatai és gyakorlata alapján kellő szakmai gondossággal látja el az Irodába érkező bármely szakterülethez kapcsolódó jogi feladatok feltárását, koordinálását, nyomon követését és megoldását.

Kapcsolatfelvétel

Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda

Cím:
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. V/7
Levelezési cím:
1374 Budapest, Pf. 604
Tel./Fax:
+36 1 61 51 448